Три критерия за бъдещия главен архитект. Само.

Много се изписа и изговори в последните седмици за това какъв трябва да бъде следващият главен архитект. Оставката на арх. Диков предизвика сред колегията същински брейнсторминг относно качествата, които трябва да притежава неговият наследник; добър проектант ли трябва да е, колко да е учен, с кои тенденции трябва да е запознат, от какво освен архитектура трябва да разбира и тн.

Всъщност основните критерии към бъдещия главен архитект на столицата могат да се сведат само до три:

1) Да е запознат с механизмите на „сложната държавна машинария”, защото в противен случай няма да може да постигне абсолютно нищо, колкото и добър архитект да е, колкото и добронамерен да е;
2) Да си изпълнява задълженията отговорно и почтено, без да се замесва в корупционни схеми (и без да е замесван в такива още преди самото си встъпване в длъжност);
3) Да не е кръгла нула в архитектурно-проектантско отношение; поне да има поглед. Не, няма нужда да е велик и известен архитект с доказани успехи по цял свят.

Всичко се свежда до тези три основни критерия; извън тях всичко друго е препоръчително-пожелателно. Да, на колкото повече допълнителни критерии отговаря дадена кандидатура, толкова по-добре, но ако тя не отговаря дори на един от трите основни, последващо назначение би обрекло на провал на всякакви бъдещи опити за устойчиво развитие на столицата.

Някои колеги архитекти се поблазниха веднага след оставката на арх. Диков да обявят своите „лични номинации” за нов главен архитект на столицата. Това е похвална самоинициатива и показва активна гражданска позиция, стига обаче номиниращите да осъзнават недостатъците на номинираните (наред с изтъкнатите качества). Колкото и да е под въпрос досегашният главен архитект дали покриваше критерий 2, то може да се каже, че по отношение критерий 3 си беше окей, а пък в механизмите на държавната машинария направо беше факир. Та обратно на въпроса: нали не искаме на мястото на един човек, който може да върши работа, но не иска, да дойде друг, който иска, но не може?

Нека да не бъркаме нещата. Едно е да си готин, креативен и пълен с полезни (и не дотам полезни) идеи, съвсем друго е да си управленец и да носиш отговорност за развитието на столицата. Уверявам ви, провал поради неможене си е същото като провал поради недобросъвестност. Затова мислете трезво. Не, че някой ще ни пита за реалните номинации, но все пак…Автор: арх. Виктор Чолаков
Тагове:

Изпрати коментар

 
.