Ще се промени ли моделът на управление и планиране на столичната градска среда

Оставката на главния архитект на София, влизаща в сила от февруари тази година, стана повод за сериозни дебати не само в професионалните среди, а сред цялото общество. Дългите години на неуредици в системата за планиране, развитие и изобщо - управление на столичната градска среда с основание тревожеха архитекти, урбанисти и активни граждани с отношение към градоустройствените въпроси. Мнозина хвърляха вината за провалите върху самия арх. Диков, което доведе до схващането, че със смяната му, управлението на градската среда ще се подобри драстично. Въпреки, че такова твърдение би могло да бъде определено като предимно вярно, за подобряване на модела на планиране и развитие на столичната градска среда е необходимо предприемането на редица мерки, които да регламентират и определят ясно функциите и отговорностите в системата.

Веднага след подаването на оставката на арх. Диков в края на миналата година, се формира доброволна работна група, която бързо се разрасна до над 50 експерти и граждани. Архитекти, урбанисти, юристи, неправителствени организации и активни граждани се включиха в многобройните срещи-дискусии на групата, които доведоха до съставянето на конкретни предложения за подобряване на системата на управление на градската среда и внасянето им в СО.

Основната цел, към която са насочени предложенията, е да бъдат ясно разделени функциите и отговорностите, за да се избегне концентрация на прекомерно много власт в едно лице, какъвто беше случаят с досегашния главен архитект.

Ключово предложение на групата е досегашното Направление Архитектура и градоустройство (НАГ) да се трансформира в дирекция към направление Инвестиции и строителство, като главният архитект да запази функциите си, дефинирани по ЗУТ, но да не изпълнява допълнителни функции, както досега (например иницииране на градоустройствени конкурси, търгове, изменения на Общия устройствен план на София и т.н.). По този начин ще бъде предотвратен тежкият конфликт едно и също лице да изпълнява ролите на инициатор, изпълнител и одобряващ. Такова съсредоточаване на функции е в ущърб на професионалните гилдии, които от години страдат от липсата на конкурентна среда и истинско конкурсно начало, но нещо повече - в ущърб е на цялото общество, като е пряк потърпевш от некачественото развитие на градската среда, до което води именно такъв тип конфликтно съсредоточаване на функции и власт. Функциите по иницииране на подобен род мероприятия, би следвало да бъдат изпълнявани от специално отделно

експертно звено по устойчиво градско развитие.

Предложението на работната група е това звено да се занимава с проучване на добри практики, анализиране на градските проблеми и процеси и иницииране на мероприятия за намеса и развитие на градската среда. Създаването на това звено ще запълни съществуващата до момента празнота кой, как и по какъв начин прилагат политиките, определени от Столичен общински съвет. Ще внесе яснота за това кой носи отговорност за провеждането на конкретните инициативи, като конкурси, търгове за обществени поръчки, които пряко засягат и гражданите, и бизнеса.

Не на последно място е и предложението Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) да възвърне своята законова функция, а именно - да бъде задължително съвещателен орган, съставен предимно от експерти и със сериозно участие на външни представители (от съсловни и граждански организации). Всяко едно предложение или инициатива, излизащи от звеното по устойчиво градско развитие, трябва да мине за съгласуване именно през ОЕСУТ, преди да стигне за гласуване в Столичен общински съвет. По този начин ще се постигне прозрачност на процесите и ще се избегне възможността за лесното им манипулиране от едно лице.

Градоустройственият хаос в столицата, съществуващ поради редица неуредици в системата на управление, дълги години причинява много неудобствата на жителите на София. Подобряване на модела на управление е крайно необходимо, за което си дават сметка и самите управляващи. На среща между работната група и представители на Столичен общински съвет, проведена на 8 декември 2015, управляващите заявиха готовност за диалог; сега след внасянето на предложенията в СО на 6 януари 2016, се очаква обратна връзка от адресатите, с цел дискутиране и реализиране на предложенията.

ik-ustoichivo-razvitie-na-sofia

Инициативен комитет:
Ангел Спасов
Андрей Велинов
Арсени Ботушаров
Бояна Василева
Велислава Петрова
Весела Тончева
Виктор Чолаков
Георги Савов
Градски транспорт и инфраструктура
Група Град
Димитър Лазаров
Фондация Дома АРТ Фест
Емил Стоянов
ЗА нощен градски транспорт
Зорница Миткова
Ивайло Дичев
Мариана Чалъкова
Мария Давчева
Мартин Заимов
Миглена Герасимова
Орлин Манолов
Павел Янчев
Ралица Зортева
Свилен Овчаров
Сдружение Велоеволюция
Сдружение UnderGara
Спаси София
Студио Прожектиране
Съюз на урбанистите в България
Тодор Обрешков
Сдружение Трансформатори
Форум
Сдружение Фрагмент
Христо Харлов
Цветелина Славчева
ONE ARCHITECTURE WEEK
WhAT AssociationАвтор: арх. Виктор Чолаков
Тагове: ,

Един Отговор на “Ще се промени ли моделът на управление и планиране на столичната градска среда”

  1. Радослава Дошкова says:

    Само едно нещо не разбирам. И вече задавам този въпрос за 10 път. Останалите 24 главни архитекти на ви ли пречат!?

Изпрати коментар

 
.