Условия за ползване

 С достъпа на интернет страницата ARHITEKTURA.BG, Вие като ПОТРЕБИТЕЛ се съгласявате да спазвате общите условия на сайта.

Общите условия се считат за споразумение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ARHITEKTURA.BG, с които потребителят получава правото да използва безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели. 

Правила:

Да не се публикуват материали, които са насочени срещу честта, достойнството и доброто име на друг потребител, собствениците на сайта и/или трети лица;
Да не се публикуват текстове и/или изображения с порнографски характер;
Да не се използват обидни и нецензурни изрази;
Да не се публикуват текстове и/или изображения подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство;
Да не се публикуват материали, които не съответстват на тематичната насоченост на сайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
Да не се нарушават закона за авторското и стродните му права; източникът на информация, която се цитира трябва да бъде посочен точно;
Да не се публикуват коментари, съдържащи спам или непоискани търговски отношения;
Мненията/коментарите да бъдат изписани на кирилица.

 

Права и задължения:

ARHITEKTURA.BG, въпреки че предоставя свобода на словото, има правото да премахне всеки коментар.
Потребителят няма право да променя, организира или преработва сайта или която и да е част от него, под никаква форма и по никакъв начин, освен да публикува мнения/коментари.
Ресурсите в секция Каталог са обект на авторско право. Авторските права върху ресурсите принадлежат на Архитектура.БГ и са предоставени на потребителите за безплатно ползване с цел улесняване работата им при проучвания и проектиране.
Ресурсите, които не принадлежат на Архитектура.БГ, принадлежат на компаниите, които предоставят съответния продукт/ресурс. Забранява се разпространяването на ресурсите на трети лица с търговски цели, с цел реклама, лично облагодетелстване или конкуриране на Архитектура.БГ
Въпреки, че Архитектура.БГ държи на свободата на словото и свободния обмен на информация, си запазва правото по преценка да премахне всеки профил без предупреждение и без да дава обяснения на потребителите със закрити профили.
В случай, че потребителите, които са създали безплатни профили, желаят те да бъдат закрити, могат да заявят това на е-мейл admin@arhitektura.bg
В случай, че потребителите, които са създали платени профили, не извършат плащането за предоставяните услуги в указаните размер и срок, профилът се деактивира за период от един месец. В случай, че не бъде извършено плащане в рамките на този месец, профилът се закрива и премахва от системата.
В случай, че потребителите, които са създали платени профили, желаят те да бъдат закрити преждевременно, могат да заявят това на е-мейл admin@arhitektura.bg.
Преждевременното закриване на профил не означава, че платеният период се намалява и не може да бъде основание за искане за връщане на заплатени такси.

 

Снемане на отговорност:

ARHITEKTURA.BG не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки/линкове;
ARHITEKTURA.BG предоставя възможността на посетителите на този сайт да изразяват свободно своето мнение под формата на коментари под статиите и не носи отговорност спрямо потребителя и/или трети лица за съдържанието на коментарите под статиите, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие коментарите под статиите. При поискване, ARHITEKTURA.BG ще окаже съдействие на съответните органи, в случай на установени публикувани коментари, които са насочени срещу честта, достойнството и доброто име на друг потребител, собствениците на сайта и/или трети лица.
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт;
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на информацията в сайта и ще окаже съдействие на съответните органи в случай на установено нарушение на авторски права по Закона за авторското право и сродните му права;
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност спрямо потребители и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на ползването или невъзможността за ползване на сайта;
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност спрямо потребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие премахването, променянето, загубването или неточността на информацията в сайта;
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност спрямо потребителя за последиците, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт;
Въпреки че ARHITEKTURA.BG не толерира и прави всичко възможно да ограничи всякакви злоумишлени действия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на потребители, ползващи услугите на сайта включително изпращането на нежелана поща, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи и извършването на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право, ARHITEKTURA.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на такива действия.
Всички ресурси в секция Каталог са създадени с цел улесняване работата на архитекти, студенти по архитектура и лица, имащи отношение към архитектурно проучване, проектиране и строителство. Въпреки, че се стреми да предостави максимално точна информация на потребителите, Архитектура.БГ не носи отговорност за пропуснати ползи или причинени вреди, възникнали вследствие употребата на непълна или неточна информация в секция “Каталог” или която и да е друга секция в сайта www.arhitektura.bg
Архитектура.БГ не носи отговорност за пропуснати ползи, причинени вреди или последици, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа до ресурсите в секция Каталог, употребата или невъзможността за употребата им.
Графичните материали в сайта (изображения, чертежи и др.) са предоставени на потребителите с образователна цел и запознаване с конкретни системи, продукти, похвати. Всички потребители на сайта ползват материалите на своя отговорност. Архитектура.БГ не носи отговорност за пропуснати ползи, причинени вреди или последици, породени или свързани по какъвто и да е начин с употребата и/или прилагането на ресурсите от потребителите.
ARHITEKTURA.BG не носи отговорност за фирми-самозванци, създали профили в сайта под чуждо име и ще окаже съдействие на компетентните органи в случай на необходимост.

 Запазване на правата:

Всички материали в сайта на ARHITEKTURA.BG принадлежат на техните автори и са обект на интелектуална собственост. Материалите, които не са собственост на ARHITEKTURA.BG, принадлежат на авторите им, които изрично са посочени в съответните публикации/страници. Публикациите в ARHITEKTURA.BG са под закрила на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждането и копирането на материали от този сайт без указването на ARHITEKTURA.BG като техен автор и без активен линк към съответната статия в ARHITEKTURA.BG е забранено. 

ARHITEKTURA.BG си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Общите условия влизат в сила от момента на влизане на потребителя в уебсайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.